23 februari 2018

Wolharige mammoet op het Katwijkse strand


Terugdoor waarnemer Arie Twigt >>

Maandag, 19 februari, liep ik over het strand tussen Katwijk en Noordwijk. Er was veel aangespoeld, dus er was genoeg te vinden. Nadat ik op de heenweg de laagwaterlijn had afgezocht, zocht ik de hoogwaterlijn op de terugweg af.

De leukste vondst op de heenweg was een net met daarin veel exemplaren van de Wijde mantel (Aequipecten opercularis). Ik telde er wel 260!

Ook de hoogwaterlijn was interessant, er lag veel ondergestoven hout en veen. In een van de stukjes hout zat een doublet van de Kleine boormossel (Barnea parva): een zeldzaamheid op de Nederlandse kust!

Bijna aan het eind van mijn tocht vond ik een groot stuk bot. Het was groter dan wat ik normaal vind op het Katwijkse strand, dus plaatste ik een foto in een Facebook-groep. Al spoedig kwam er antwoord: het ging om een de naviculare, een voetwortelbeentje, van een Wolharige Mammoet!

Deze soort wordt regelmatig aangetroffen op de bekende plekken, de Zandmotor bij Ter Heijde en de Tweede Maasvlakte. Maar op het Katwijkse strand zijn botten van de Mammoet zeldzaam: ik had deze soort nog nooit gevonden in de vier jaar dat ik zoek op het Katwijkse strand.

  

Deze vondst laat zien dat er heel wat te vinden is op de stranden van Nationaal Park Hollands Duin!