3 april 2018

Waterbeesten druppel op gloeiende plaat


Terugdoor Vincent Kalkman >>

Een groep specialisten op het gebied van macrofauna (= waterbeesten) bracht afgelopen weekend een bezoek aan de Hollandse Duinen. Onder begeleiding van Dunea werd een bezoek gebracht aan de kikkervallei in noordelijk Meijendel. De bodem van een voormalige infiltratieplas is hier teruggebracht naar de oorspronkelijke staat van een vochtige duinvallei met poelen. Het doel van het bezoek was enerzijds om de ontwikkelingen van de poelen in kaart te brengen en anderzijds uiteraard om het stagnerende weekgemiddelde van 64 soorten sinds de tweede week van januari op te krikken.

Kippenlever als lokaas

De poelen bleken betrekkelijk soortenarm, waarschijnlijk door een combinatie van het stadium van ontwikkeling en kou in de voorafgaande week. Wel werd één exemplaar van het zeldzame en volledig van kranswier afhankelijke waterkevertje Haliplus muconatus gevangen, maar deze was eerder in 2018 ook al genoteerd. Wel nieuw voor 2018 was de geelgerande waterroofkever (Dytiscus marginalis) waarvan drie exemplaren werden gevangen in speciale kooivallen met kippenlever als lokaas. In totaal konden enkele 10-tallen soorten waterdieren, (voornamelijk dansmuggen, enkele grote waterkevers, en de paardenbloedzuigers) nieuw genoteerd worden. Een subtiele bijdrage, maar (met een weekscore van 83 soorten) genoeg voor het streefgemiddelde van 72 soorten per week om de 5000 te halen.

Enkele specialisten brachten de nacht door in een deftig hotel in het gebied. De prijs/kwaliteit verhouding liet te wensen over: de rivierkreeften in de exclusieve soep telden niet mee, huismuizen ontbraken en op de kamers werd slechts één zilver- of papiervisje waargenomen die te snel wegkroop om tot op soort gedetermineerd te kunnen worden.

Specialisten op zoek naar waterbeesten in De Kikkervallei. (foto Vincent Kalkman)