Wat is waarnemen?

Waarnemen
Natuurbeheerders – zoals Dunea en Staatsbosbeheer – willen graag weten welke flora en fauna er voorkomen in het gebied dat zij beheren. Natuurbeheerders gebruiken deze gegevens voor het evalueren van het beheer, het signaleren van trends en voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zijn ook jouw waarnemingen van groot belang.  We maken onderscheid tussen waarnemingen en tellingen.

Wat is een waarneming?
Op het moment dat jij een plant, mos, insect of dier ziet en deze registreert in de waarnemingsapp (Obsmapp), heb je een waarneming gedaan. Bijvoorbeeld als je al wandelend een ree ziet in de duinen. Of als je een merel hoort zingen tijdens een fietstocht. Ook diersporen kunnen waarnemingen zijn. Een pootafdruk van een vos in het duinzand, zegt iets over het voorkomen van die soort.

Deze mooie natuurervaringen zijn belang voor de natuurbeheerder. Als de waarnemer weet welke soort hij of zij gezien, gehoord of geroken heeft, kan diegene zijn waarneming doorgeven via waarneming.nl of via de mobiele applicatie Obsmapp. Zo dragen natuurervaringen bij aan onderzoek naar het voorkomen van flora en fauna in Nederland.

Wil je kennismaken met waarnemen? Kijk dan eens in onze activiteitenagenda voor een excursie.

Wat is een soortentelling
Het is ook mogelijk ook mogelijk om structureel waarnemingen te verzamelen. Dit noem je een telling. Bij een telling volg je, afhankelijk van de soortgroep die je onderzoekt, een vaste route op een bepaald tijdstip in het jaar (soms zelfs met bepaalde weersomstandigheden). Zo zijn er vrijwilligers die op de eerste mooie dag van het jaar naar dagvlinders op zoek gaan. Of vrijwilligers die ‘s winters op zoek gaan naar overwinterende vogels. Kortom, voor ieder wat wils. Door dit structureel aan te pakken, zijn deze gegevens bruikbaar voor het afleiden van trends en voor wetenschappelijk onderzoek.

Interesse in een vrijwilligersfunctie bij Dunea of Staatsbosbeheer? Kijk dan eens op onze vacaturepagina.