Een activiteit aanmelden

Wij nodigen alle clubs, organisaties en gemeenten van harte uit om in het kader van het 5000-soortenjaar een activiteit te organiseren. Wat moet u hiervoor doen?

Organiseer een activiteit met onderstaand voorwaarden:

  • Activiteit is in Nationaal Park Hollandse Duinen
  • Activiteit gaat over het vinden van soorten en bijdragen aan soortenkennis bij de deelnemers
  • Tijdens activiteit wordt de app van waarneming.nl genoemd en gestimuleerd om te gebruiken
  • De activiteit is toegankelijk voor iedereen (expertsessie uitgezonderd)
  • Men moet zich aanmelden middels e-mail of online formulier
  • De organisator is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een excursievergunning bij de desbetreffende terreinbeheerder

Op het moment dat u een activiteit heeft gepland, vul dan het activiteitenformulier in en stuur deze naar communicatie@dunea.nl. Uw activiteit zal dan op onze website vermeld worden en u ontvangt een introductietekst welke u kunt gebruiken in uw eigen communicatie.

Wij verzoeken u om na afloop van de excursie alle deelnemers per email te bedanken voor hun komst en ze te stimuleren zich te abonneren op onze blog-alert op de website. Ook vragen wij u om een kort verslag te e-mailen inclusief foto’s zodat wij een blog kunnen publiceren over uw activiteit.

Naam contactpersoon

Datum excursie:

Tijd excursie

Omschrijving van de activiteit

Gewenst niveau van de deelnemers:
Open voor iedereenExpertsessie

Gewenste groepsgrootte

Upload hier een foto welke wij kunnen gebruiken in de activiteitenagenda.