8 maart 2018

Tropische miertjes


Terugdoor waarnemer Jinze Noordijk (foto: Theodoor Heijerman) >>

Binnen de grenzen van het projectgebied Hollandse Duinen vallen allerlei biotopen. Een opvallende ‘biotoop’ aan de westelijke grens is een vlindertuin in een verwarmde kas. Een bezoek hieraan leverde waarnemingen van twee exotische soorten op. De witvoetmier en de tropische staafmier.

De witvoetmier is afkomstig van de andere kant van de wereld. De soort werd voor het eerst in 1988 in ons land aangetroffen en is inmiddels een niet zeldzame exoot in verwarmde gebouwen, met soms overlast tot gevolg. De tropische staafmier heeft een onbekende tropische origine en de soort komt nu over de hele wereld voor. Voor Nederland weten we dat hij al een eeuw aanwezig is. Deze mier leeft in grond van verwarmde kassen, zowel in dierentuinen en botanisch tuinen als bij plantenkwekers.

Beide mieren zeggen natuurlijk helemaal niks over de natuurwaarde van de Hollandse Duinen, ze kunnen zelfs buiten niet overleven. Toch horen de soorten wel echt bij de Nederlandse fauna: ze hebben flinke populaties, verbreiden zich naar nieuwe plekken (m.n. door transport van planten) en zullen altijd in ons land voorkomen.