Over Nationaal Park Hollandse Duinen

In 2016 is Nationaal Park Hollandse Duinen verkozen tot ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Het Nationaal Park is grofweg 200 km2 groot en omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. De oprichting van dit Nationaal Park geeft de kans om het meest Hollandse natuurgebied van Nederland nog beter op te kaart te zetten.

Nationaal Park Hollandse Duinen is een natuurlijke verbinding van organisaties die samenwerken om natuur, landschap en erfgoed in de Hollandse kuststreek door bescherming en ontwikkeling te versterken én in de hoofden en harten van mensen te verankeren. Nationaal Park Hollandse Duinen is belangrijk voor Dunea om drinkwater en natuur in de duinen te kunnen blijven beschermen en de groeiende recreatievraag op regionale schaal aan te pakken. Daarom heeft Dunea afgelopen jaar het voortouw genomen om Nationaal Park Hollandse Duinen verder vorm te geven.

Lees meer op de website van Nationaal Park Hollandse Duinen.