Over dit project

Het 5000-soortenjaar is een initiatief van Dunea, Staatsbosbeheer, EIS kenniscentrum insecten en Waarneming.nl. In 2018 werd een jaar lang de natuur in Nationaal Park Hollandse Duinen in kaart gebracht. Het doel van dit themajaar is tweeledig:

  • Laten zien hoe rijk en bijzonder de flora en fauna in dit gebied is door het vinden van meer dan 5000 verschillende soorten. Het soortenjaar is een ideale gelegenheid om kennis te maken met een hoeveelheid aan soorten in het gebied en met de verschillende natuurorganisaties die in het duin actief zijn. Tevens worden de verzamelde gegevens gebruikt voor het natuurbeheer en voor onderzoek.
  • Het werk van onze vrijwilligers is nu en in de toekomst van onschatbare waarde voor ons. Daar willen we graag aandacht voor vragen. We hopen met het 5000 soortenjaar nieuwe vrijwillige natuuronderzoekers te werven.

In het 5000-soortenjaar wordt samengewerkt met meer dan 20 landelijke en regionale organisaties. Het project is financieel mogelijk gemaakt door Fonds 1818, Provincie Zuid-Holland en het Groenfonds Staatsbosbeheer-Dunea.