17 januari 2018

Nooit meer winterrust


TerugAls je een natuurliefhebber vraagt naar de periode van november tot en met februari. Dan zullen ze in negen van de tien gevallen zeggen dat dat geldt als de rustigste periode van het jaar. Wintervogels zijn in het land en af en toe is er een winterse storm die allerlei bijzonder zeeleven laat aanspoelen maar over het algemeen is er in de winter weinig te zien in de natuur. Planten en paddenstoelen zitten grotendeels onder de grond en insecten zijn niet actief.

1292 dier- en plantensoorten door vrijwilligers gevonden

De eerste twee weken van het 5000-soortenjaar in Nationaal Park Hollandse duinen heeft laten zien dat het bovenstaande eigenlijk niet waar is. Ook in de winter is er met een beetje moeite genoeg te zien. In een periode van 14 dagen werden er maar liefst 1292 dier- en plantensoorten gevonden. Dit is de danken aan de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers die in het duin actief zijn. Het weer heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Door de relatief milde temperaturen waren veel paddenstoelen en planten bovengronds aanwezig, het gebrek aan sneeuw maakte dat mossen en korstmossen zichtbaar waren en door de afwezigheid van ijs kon er zelfs nog naar waterdieren worden gezocht.

Daan Drukker zoekt in de vroege ochtend naar waterbeestjes in de Duintuin nabij bezoekerscentrum De Tapuit van DUNEA onder toeziend oog van NOS radio1

 

Goed onderzoek is nodig voor het bepalen van de juiste soort

Van de 1292 soorten die zijn gevonden behoren er 681 tot de planten, mossen en paddenstoelen. In totaal konden er al 306 vaatplanten worden gevonden, wat bijna een derde is van het aantal planten wat in het gebied voorkomt. Mossen en korstmossen zijn het gehele jaar aanwezig. Van deze groepen werd bijna de helft (230) van de in het gebied aanwezige soorten aangetroffen. Dieren zijn in de winter veel minder rijk vertegenwoordigt. In totaal werden er 170 gewervelde dieren (vogels, zoogdieren, vissen, amfibieën en reptielen) gezien. Van de vele duizenden insecten die in het gebied voorkomen werden er maar 250 gevonden. Toch was het voor de insectenliefhebbers leuk om te zien dat zelfs in de winter veel soorten als volwassene aanwezig zijn. De bovenstaande getallen zijn gebaseerd op de ongecontroleerde lijsten. En al snel na de start van het 5000 soorten jaar op 6 januari bleek dat een enkele zeldzaamheid bij nader onderzoek toch een andere, helaas minder zeldzame soort was. Uiteindelijk zullen alleen soorten meetellen die door een amateur-expert bevestigd zijn of die zijn voorzien van goede bewijsfoto’s. Het blijft dus van belang om bij bijzondere vondsten die natuurlijk worden ingevoerd op www.waarneming.nl goede foto’s te maken.