19 maart 2018

Malaisevallen geplaatst in de Hollandse Duinen


TerugMaar liefst veertig procent van de Nederlandse planten en dieren behoren tot de insecten. Naast bekende dieren als dagvlinders en libellen gaat het daarbij vooral om heel veel kleine, minder bekende soorten. Om toch te achterhalen welke vliegen en muggen in het Nationaal Park Hollandse Duinen voorkomen zijn nu op een vijftal plekken in het gebied malaisevallen geplaatst. Dit zijn tentjes die als een soort fuik werken voor kleine insecten. De naam Malaise is afkomstig van een Franse insectenonderzoeker René Malaise die deze methode voor het eerst toepaste in de 1934 toen hij op expeditie was in Burma. De op deze manier verzamelde insecten worden door 25 amateurs-specialisten uit Nederland en België op naam gebracht. Op deze manier worden vele honderden insecten gevonden met daartussen naar verwachting enkele soorten die nog niet eerder in Nederland zijn gevonden.

De tentjes staan van maart tot september in het veld en worden wekelijks gecontroleerd door bij het project betrokken studenten.