21 juni 2018

Indrukwekkend Nachtvlinderweekend van 15- 17 juni


Terugdoor boswachter Casper Zuyderduyn >>

Van 15 t/m 17 juni verbleven circa 40 leden van de nachtvlindersectie Ter Haar & Snellen van de Nederlandse Entomologische Vereniging in de Stay Okay in Noordwijkerhout voor hun jaarlijkse nachtvlinderweekend. Dit jaar werd gekozen voor het Nationaal Park Hollandse Duinen om een bijdrage te leveren aan het 5000-soortenjaar. In de nachtelijke uren werden op verschillende locaties nachtvlinderlampen opgesteld. Favoriete plekken waren de omgeving van Boerderij Meijendel, de Coepelduynen en omgeving Noraweg in Boswachterij Noordwijk/ De Blink.

Op dit moment zijn er gedurende dit weekend al ruim 400 nachtvlindersoorten ingevoerd, zie ook de lijst op www.waarneming.nl.

Niet gering als je bedenkt dat er in de periode 2000-2018 in het Nationaal Park 1085 soorten bekend zijn (bron waarneming.nl). Zeker 24 soorten die dit weekend werden vastgesteld, zijn nog niet eerder op waarneming.nl ingevoerd binnen de grenzen van het Nationaal park Hollandse duinen.

Vrijdag was een topavond. Alleen al in de omgeving van vallei Meijendel werden er 228 soorten waargenomen, waaronder zeldzaamheden als Maansnuituil en Kustweidemot. Op 16 juni stak er een vlagerige wind op, waardoor de aantallen ten aanzien van de vorige avond wat achterbleven. Desondanks werden er die zaterdagavond in de Luchter-Zeeduinen door Ico Hoogedoorn circa 80 Bruine heide-uilen op licht gevangen. In Nederland was deze soort slechts bekend van een beperkt aantal in vindplaatsen op de Waddeneilanden, het Noordhollands Duinreservaat, Bloemendaal aan Zee en de Amsterdamse Waterleidingen duinen. Het betrof hier telkens een enkel exemplaar en nooit is deze soort in Nederland zo massaal gevangen. In Zuid-Holland was deze nachtvlinder nog niet eerder vastgesteld. Overigens werd diezelfde avond ook een aantal exemplaren gevangen in het zuidelijker gelegen Berkheide.