21 maart 2018

Holwortel zorgt voor eerste mijlpaal 5000-soortenjaar


TerugSinds maandag 18 maart staat de teller op 2000 verschillende soorten. Een indrukwekkende prestatie, zo vroeg in het jaar! Op 18 maart is de 2000ste soort ingevoerd via waarneming.nl: de holwortel. Deze plant bloeit vaak al in maart, zodat je kunt genieten van de mooie paarse of witte bloemen. De naam holwortel slaat op de knol van de plant: deze is hol. De waarneming werd gedaan op twee plekken: Berkheide en Panbos in Katwijk.

De lijst met planten en dieren groeit elke dag. Een kleine greep uit de lijst: rond dambordje, vals dooiermos, foptandzwam, zaagje en de roerdomp. Het overgrote deel van de waarnemingen wordt ingevoerd door vrijwilligers. Projectleider Hans Lucas is trots op de inzet van deze bevlogen natuurliefhebbers: “Met dit project laten we zien dat het werk van vrijwilligers nu en in de toekomst van onschatbare waarde is, zonder hen hadden we nooit zoveel waarnemingen kunnen doen in 11 weken tijd ”.

Het 5000-soortenjaar is een initiatief van Dunea, Staatbosbeheer, EIS kenniscentrum insecten en waarneming.nl. In 2018 wordt een jaar lang de natuur in Nationaal Park Hollandse Duinen in kaart gebracht door bestaande en nieuwe vrijwilligers. Het Nationaal Park beslaat grofweg 200 km² en omvat meer dan 4.500 hectare waardevolle natuur, 36 kilometer strand, tientallen prachtige dorpen, adembenemende bollenvelden, statige landgoederen en talloze interessante musea en historische gebouwen.