15 mei 2018

Eerste Vogel Fiets Big Day in Nationaal Park de Hollandse duinen


Terug 

door Casper Zuyderduyn >>

Afgelopen zaterdag 12 mei stonden 5 teams om zes uur in de ochtend klaar voor een 12 uurs race waarin zoveel mogelijk vogelsoorten moesten worden vastgesteld binnen de grenzen van het Nationaal Park de Hollandse duinen; een zogenaamde “Big Day”. De meeste teams startten op Lentevreugd, om de zeer zeldzame Balkankwikstaart mee te pakken die tijdens de voorbereiding op de voorgaande dag door het team van de Vlinderstichting werd ontdekt.

Balkankwikstaart – foto Garry Bakker

 

In de vroege ochtend concentreerden de teams zich vooral op oudere bossen voor vroege zangvogels als Grote lijster, Boomklever en op de zeereep, waar zeevogels als Jan-van-Gent, Zwarte zeeëenden en een aantal steltlopersoorten als Regenwulp en Kanoet werden opgepikt. Grootste verrassing hier was een Kleine zilverreiger. De zuidoostenwind en het warme weer zorgde in de loop van de ochtend voor goede roofvogeltrek met o.a. een Visarend, een zeer late Ruigpootbuizerd, boomvalk en een aantal andere “krenten” als Bijeneter en Purperreiger. Tegen het eind van de ochtend was het merendeel van de soorten door de teams wel binnengehaald en in de middag was het vooral “soortjes sprokkelen”.

Birdclub Katwijk winnaars van de Big Bird Day Nationaal Park Hollandse Duinen. (vlnr Wim Langbroek, Gijsbert Twigt, Maarten Langbroek, Wouter Teunissen)

 

In Noordwijk op het kantoor van Staatsbosbeheer kwamen de 5 teams samen om de einduitslag te horen maar vooral om mooie ervaringen uit te wisselen. Opvallend was dat de gesprekken al gauw gingen over meerdere soortgroepen zoals libellen, vlinders en planten. De winnaar van de dag was het team van Birdclub Katwijk met 124 soorten, een mooie score! Totaal werden die die dag 142 vogelsoorten waargenomen.

Alle resultaten en de scores per team van de Big Day zijn te zien op: waarneming.nl

Ook eens mee met natuurkenners kijk dan op de website voor een excursie op 26 en 27 mei tijdens het grote 5000-soorten jaar inventarisatieweekend.