Doe mee aan onze wedstrijd

>>> Het 5000-soortenjaar is afgelopen, u kunt helaas niet meer meespelen. Winnaars hebben persoonlijk bericht gekregen.

 

 

 

Voorwaarden van de wedstrijd

 • Per persoon kunt u eenmaal meespelen.
 • Medewerkers van het projectteam 5000-soortenjaar (van EIS, Staatbosbeheer en Dunea) zijn uitgesloten van deelname. Overige medewerkers van deze organisaties mogen wel deelnemen aan de wedstrijd.
 • Deelnemers kunnen hun antwoord tot en met 30 november insturen.
 • Degene met het antwoord die het dichtst bij het aantal daadwerkelijke  waarnemingen ligt, wint een prijs welke kan worden ingewisseld bij een van de partners van het 5000-soortenjaar.
 • Het aantal unieke waarnemingen wordt bepaald in de eerste week van januari, zodat eventuele nog niet verwerkte waarnemingen nog kunnen worden ingevoerd en verwerkt.
 • De organisatie stelt 6 prijzen ter beschikking. Uit alle antwoorden uit de maand juni wordt een winnaar gezocht, zo ook voor de maanden juli, augustus, september, oktober, november. Hoe eerder hoe meedoet, hoe minder mensen er meedoen. De uitslag vind plaats in de maand januari van 2019.
 • De prijzen worden tijdens de trekking bekend gemaakt.
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie.
 • De winnaars kunnen per telefoon of per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De organisatie mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs.
 • Binnen enkele weken na de uitreiking zal de gewonnen prijs per post of email aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
 • De organisatie is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • De organisatie is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen.