3 december 2018

Bijzondere uilenballen uit Meijendel


TerugTekst en foto’s door Kees Mostert, Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland >>

Onlangs heb ik, Kees Mostert, een bijzondere partij uilenballen ontvangen van de kerkuil uit Meijendel via Dunea. Bijzonder omdat er (naar mijn weten) nergens anders in Nederland in het duingebied kerkuilen broeden, waarvan het aannemelijk is dat zij hun voedsel uitsluitend in het duingebied vergaren. De actieradius van anderhalve kilometer rond de nestplaats ligt geheel in het duin. En bijzonder omdat er door het uitpluizen van deze uilenballen er wat nieuwe soorten aan het 5000-soortenjaar van het Nationaal Park Hollandse Duinen zijn toegevoegd.

 

Tot nu toe heb ik 340 kleine zoogdieren verdeeld over acht soorten kunnen determineren. De uitkomsten zijn best verrassend! Zo bestaat de helft van de partij uit huisspitsmuizen (50%) tegenover slechts 6 gewone bosspitsmuizen (2%!). De bosmuis is een goede tweede (28%) en de rosse woelmuis de derde op rij een met een ongewoon hoog aandeel van ruim 12%. Van de veldmuis werd slechts een percentage van 8% aangetroffen. Andere soorten in kleine aantallen waren dwergspitsmuis, huismuis en dwergmuis.

Er is ongetwijfeld een relatie tussen het tegenwoordig zo schaarse voorkomen van veldmuis-jagers als torenvalk en ransuil in het duingebied en het lage percentage veldmuizen in de uilenballen. Andere factoren zullen ook een rol spelen zoals de komst andere predators en de verbossing en verstruiking op langere termijn. Nu nog verder op zoek naar de waterspitsmuis, de enige soort die ik nog mis in deze partij en voor het 5000-soortenjaar.